סקרינינג למיזמים

סקרינינג של מיזמים

הזדמנויות השקעה איכותיות

אנו מסייעים למשקיעים לזהות ולהגדיר ורטיקלים רלוונטיים להשקעה, יצירה של מערך קריטריונים לבחינת הזדמנויות רלוונטיות, מיפוי שוק ותהליך סקרינינג מקצועי של חברות סטארט-אפ early-stage על-ידי צוות ייעודי. בתהליך זה, שכולל הערכת סיכויי הצלחה על-פי אלגוריתם ייחודי שנבנה באינדיהאב, אנו מנגישים למשקיעים באופן שוטף הזדמנויות השקעת הון-סיכון איכותיות ומקימים מערך תומך החלטה ע"פ דרישות המשקיע.

המטרה היא ביצירה של deal flow ממוקד ואיכותי אשר יביא בפני המשקיע חשיפה לעסקאות השקעה רלוונטיות, סיוע בתהליך המו"מ, אדריכלות העסקה על כל היבטיה, ליווי וייצוג עד הקלוזינג.