תכנון עסקאות

תכנון עסקאות

חשיבה לטווח ארוך

בקיום עסקאות בין גופים, מיזמים, משקיעים ונותני שירותים ישנן דרישות וצרכים משתנים לפי עסקה ולפי הצדדים. ע"מ להנות מעסקה בעלת תנאים מסחריים שתספק את שני הצדדים לטווח הארוך, יש צורך בתהליך של איפיון העסקה, זיהוי הערך שכל צד מספק, הטיימליין והיעדים שהוצבו למדידת הצלחת העסקה. בעסקאות מורכבות אף התהליך הכרחי יותר ומונע בראייה עתידית מצבי תסכול של אחד מהצדדים, כשלון תמורה ופיחות במוטיבציה לעמוד בסטנדרט המקצועיות אשר הוצג בתחילת ההתקשרות. אנו מסייעים בבנייה של עסקאות אלו בהתאמה מלאה לצרכים.