בניית מודל עסקי

מודל עסקי

תוכנית פיננסית לסטארט-אפ

כמה כסף צריך לגייס לסטארטאפ? כמה אחוזים נכון לתת בעבור ההשקעה? מה חשוב למשקיע הטיפוסי בהשקעה ראשונית (seed)? איך אני מעריך את שווי המיזם שלי? הכל מתחיל בבניית מודל עסקי.

טעות נפוצה מאוד של יזמים בתחילת דרכם היא חוסר התמקדות במודל העסקי של המיזם. לעיתים רבות הפנטזיה שהמוצר יתפשט בשוק כמו שריפה בשדה קוצים מטשטשת את ההיבט הפיננסי החשוב. טרם ביצוע הזרמת הון לחברה, אם הון עצמי או גיוס משקיעים, צריכים היזמים לתכנן את האופן בו החברה תייצר הכנסות, אחרת סיכוייה קטנים לשמר תוחלת חיים ארוכה וסבלנית מספיק.

מודל עסקי הוא למעשה איפיון כלכלי של פעילות החברה אשר מפתחת את המוצר\שירות החדש. הוא מתאר במספרים את תחזיות החברה באשר להוצאות וההכנסות. פרק הזמן המינימלי צריך להיות לרוב 18 חודשים, אך הוא משתנה בין שווקים ותעשיות. הוא מעריך את ההוצאות השונות של המיזם – כח אדם, ספקים, עלויות תפעול וייצור, אדמיניסטרציה ומשרד, ליגל וכמובן שיווק. מתוכו ניתן יהיה לגזור את ה-Burn Rate החודשי הממוצע (קצב שריפת המזומנים) וכמובן את היקף ההון הנדרש על מנת לתמוך בפעילות עד שתוכל לקיים את עצמה או לקראת סבב גיוס משמעותי יותר. נוסף על ההוצאות, הוא גם מתאר את ההכנסות החזויות, בפריסה הרלוונטית, שהן החלק המורכב אך חשוב יותר מנקודת המבט של המשקיע.

תכנון דקדקני תוך התחשבות בבצ"מים, הנחות יסוד עדכניות והיעזרות ברפרנסים אמינים, משדר מחד בשלות של המיזם להשקעה, ומאידך גיסא מייצר תוכנית עבודה לכל דבר – על בסיסה ניתן יהיה למדוד את העמידה ביעדים הפיננסיים של המיזם.